La professora Conxita Amat, distingida amb el premi a la Qualitat Docent de la UB

En el marc de la segona edició de les distincions del Consell Social a la Qualitat Docent, l’equip deganal de la Facultat de Farmàcia va decidir presentar la candidatura de la  Dra. Concepció Amat.  Hem sabut recentment que el jurat ha decidit atorgar-li aquesta distinció.

La professora Conxita Amat, ha estat durant vuit anys (2004-2012) Cap d’estudis de l’ensenyament de Farmàcia. En aquest període ha liderat l’adequació de la llicenciatura al grau i ha promogut diverses accions de millora i d’innovació docent que han implicat professorat i grups d’innovació o equips docent, ha impulsat el treball per competències des del 2007, ha coordinat el programa d’intercanvi SICUE, ha estat la responsable del Pla d’acció tutorial (PAT), ha participat en el procés d’acreditació dels centres receptors de Pràctiques Tutelades, i ha treballant amb un equip interdepartamental en la posada en marxa del Treball de Fi de Grau de Farmàcia

 Al 2015 va ser elegida cap d’estudis de l’ensenyament de Nutrició Humana i Dietètica, on ha dut a terme una tasca innovadora en la transició entre la diplomatura i el grau, potenciant de nou la coordinació entre matèries. Mereix especial menció el desenvolupament d’un programa de pràctiques externes, basat en la competència professional del dietista nutricionista, el treball col·laboratiu i la relació estreta entre el tutor de l’empresa i el projecte formatiu que ha de regir aquest pràcticum obligatori.

 D’altra banda,  ha estat una de les professores que més ha aportat, treballat i ha fet avançar el projecte institucional CUBAC sobre la implementació i avaluació de les competències en la nova estructura docent de graus

A banda de la seva tasca immillorable en la coordinació dels ensenyaments i la seva adaptació al grau, la professora Conxita Amat ha desenvolupat la seva tasca docent en l’àrea que li és pròpia, la Fisiologia, sent la coordinadora del Grup d’Innovació Docent d’Alternatives Metodològiques en Fisiologia i Fisiopatologia (GAMFIF), un dels grups d’innovació docent consolidats més reconeguts i actius de la UB.

El conjunt de la seva  notable aportació a la qualitat docent s’ha traduït amb 29 projectes d’innovació docent en diverses modalitats, 73 publicacions de tipologies diverses, 58 comunicacions a congressos i la producció de 11 materials docents.

El GIBAF vol felicitar cordialment a l’amiga Conxita Amat per aquest just reconeixement a la seva trajectòria, i vol recordar amb agraïment, que sempre ha seguit amb atenció i ha donat suport a les iniciatives GIBAF. Ara el Consell Social de la UB la proposarà com candidata a la distinció Jaume Vicens Vives a la qualitat docent universitària, promoguda pel Consell Interuniversitari de Catalunya: li desitgem molta sort!

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Cloenda del curs “+ Que Plantes” impulsat pel GIBAF i el COFB

Avui ha finalitzat, a la seu Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, el cicle de conferències que amb el nom genèric “+ QUE PLANTES” ha arribat enguany a la sisena edició. Aquest cicle ha estat organitzat conjuntament per la vocalia del Plantes Medicinals del COFB i el GIBAF, s’inclou en el programa de Formació continuada del Col·legi. També s’obra a estudiants de Botànica farmacèutica, que poden obtenir l’acreditació del COFB i fan amb il·lusió la seva primera visita a la seu col·legial. Enguany el cicle s’ha centrat en l’àmbit de les plantes estimulants i ha estat un èxit de matrícula ja que s’han cobert les 85 places previstes. La primera sessió duia per títol «El cafè: l’estimulant més consumit a nivell mundial», a càrrec de Carles Benedí i Marino Petracco, investigador d’Illycafè, amb tast de cafè inclòs. La segona, a càrrec de Joan Simon, va ser una sessió monogràfica sobre els ginsengs. En la tercera, María Jose Alonso va considerar altres plantes estimulats com ara el cacau, la cola, el guaranà o el mate. I avui, en Cèsar Blanché a tancat el cicle amb la xerrada «A la recerca d’estimulants en la societat urbana: intoxicacions per plantes».

El cicle ha estat un èxit d’assistència, amb totes les places cobertes i hem pogut constatar la satisfacció tan dels estudiants com dels col·legiats, alguns dels quals ens han seguit fidelment des d’anteriors edicions.

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Noves tendències en innovació docent universitària

En el marc de les activitats de l’Aula de Formació de la Facultat de Farmàcia, el coordinador del GIBAF, Joan Simon, va fer ahir una excel·lent conferència  a l’Aula Magna amb el títol «Noves tendències en innovació docent». La xerrada va anar precedida del lliurament per e-mail d’un flash de Sway amb cinc idees a mode de reflexió: com ensenyen les millors universitats del món?, quins reptes es plantegen les universitats capdavanters?,  què fan els millors professors?,  com es preveu que aprendran els futurs estudiants?, quines eines es ajudaran en la futura docència?. La xerrada va tenir una part introductòria i reflexiva  sobre la direcció que pren la docència universitària de referència i sobre els elements que  canvien i condicionen el procés d’ensenyament-aprenentatge. D’altra banda, es va aprofundir sobre el concepte i els objectius de la innovació i de la millora docent com a realitats diferents, així com de la importància dels recursos i eines didàctiques emprades, el disseny de les activitats d’aprenentatge i l’establiment de noves metodologies docents. Per fonamentar les tendències de futur en aquest àmbits es van utilitzar, entre d’altres, els darrers informes Innovating Pedagogy, publicats per la Open University i els informes del NMC Horizon Reports, fets per comitès d’experts a nivell mundial, s.

Després de contextualitzar aquestes tendències dins el catàleg actual de les línies d’innovació docent de la UB,  es va proposar un decàleg d’àmbits d’actuació emmarcats en les tendències de futur identificades i que amb poc esforç es podien posar en marxa fins i tot a nivell individual: orientació envers l’aprenentatge mixt (Blended Learning, Flipped Classroom), creació presentacions enriquides (vídeos, veu, gravacions professor, etc.), utilització de continguts en vídeo (Canals de Youtube pels estudiants, TED), estudiants de consumidors a creadors (Collaborative Learning), enfocament cap l’aprenentatge profund/contextualitzat (ApS, Deep Learning) , ofeririment d’activitats d’autoavaluació i avaluació immersiva,  gamificació, explotació de la mineria de dades (Learning Analytics, Datamining), ús professional de les xarxes socials (Social Teacher Networking) i  aprofitament de BYOD (telèfons intel·ligents, tauletes, etc.). Com a complement pràctic d’aquesta xerrada, avui en Joan Simon dirigirà el taller «Com avaluar a l’aula amb smartphones». Aquestes activitats seran acreditades per ICE.

Enllaç idees de reflexió: https://sway.com/FAu5mo663RCX85pA

Enllaç notícies web Facultat de Farmàcia: https://www.ub.edu/portal/web/farmacia/noticia_detall/-/detall/activitats-de-l-aula-de-formacio-del-professor-2

 

 

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Nova publicació del GIBAF a la col·lecció «Educación universitaria»

Recentment l’editorial Octaedro-ICE-UB ha publicat, en la col·lecció «Educación Universitaria»,  el llibre «El aula Moodle: aprender y enseñar en la UB» amb una compilació a càrrec de Jordi Calvo y Teresa Pagès recull les aportacions fetes a la Jornada sobre experiències docents de Moodle de la UB, duta a terme el 14 de març de 2014. En el llibre es recull la comunicació, presentada per en Cèsar Blanché,del GIBAF «L’eina “Taller” a Moodle: una experiència d’autoavaluació i coavaluació en grups grans», que també s’ha publicat al Dipòsit Digital de la UB.

El taller és una activitat integral i sistèmica que permet tant l’autoavaluació com l’avaluació per parells amb una flexibilitat molt àmplia per al professorat. Hi ha dues qualificacions per a un alumne: una per a la qualitat del seu propi treball i una altra per a l’avaluació que fa del treball d’altres alumnes. L’ús d’exemples permet als alumnes practicar amb enviaments-mostra realitzats pel professor per a assajar l’avaluació abans d’avaluar altres enviaments. L’itinerari d’un taller típic el formen les fases de configuració, enviament, avaluació, avaluació de qualificacions i tancament (finalització). S’hi mostren totes les fases del taller i es mostra destacada la fase actual.. L’eina permet l’ús de guies d’avaluació amb un ample ventall de possibilitats de puntuació.

Enllaç a la comunicació:  http://hdl.handle.net/2445/66490

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

El GIBAF participa al IX Congrés CIDU a Múrcia

El «IX Congreso Iberoamericano de Docencia Universitaria » amb el títol «La Universidad en cambio: Gobernanza y renovación pedagógica» va tenir lloc a  Múrcia des del 31 de març fins el 2 d’abril de 2016 amb una participació de prop de 600 inscrits.  Aquest congrés l’ha organitzat el grup de recerca de «Investigación de Equidad e Inclusión Educativa (EIE)» de la Universitat de Múrcia i ha estat promogut promogut des de l’ «Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria (AIDU)», constituïda per professors i professores d’Educació Superior o Universitària de totes les especialitats.

Per primer cop, el GIBAF ha col·laborat en aquest congrés amb la comunicació «La docencia semipresencial: ¿la mejor de los dos mundos?», que ha presentat en Joan Simón. En aquesta comunicació es reflexiona sobre l’ús d’aquesta modalitat docent a la UB en el marc d’altres experiències dutes a nivell de Xarxa Vives d’Universitats així com de les tendències identificades en l’àmbit de la «League of European Research Universities (LERU)».

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

El CIDUI 2016 accepta una comunicació oral del GIBAF

El IX Congrés Internacional de Docència Universitària i Innovació (CIDUI) tindrà lloc a la Universitat Autònoma de Barcelona, els dies 5, 6 i 7 de juliol de 2016.  Aquesta edició porta per títol «Impactes de la innovació en la docència i l’aprenentatge». Des del 2004 el GIBAF participa de forma ininterrompuda en totes les edicions del CIDUI, i enguany no podia ser d’altra manera. El comitè científic del CIDUI ens ha informat recentment que la comunicació presentada amb el títol «Jardins per a la salut»: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica, ha estat acceptada. En aquesta comunicació, el GIBAF aporta els resultats de l’experiència duta a terme el curs 2014-2015 en el marc del PID del mateix nom, i que ha estat renovat pel PMID per al curs 2015-2016. La temàtica i els àmbits en aquesta edició  del CIDUI són:  l’anàlisi de l’impacte en la docència i l’aprenentatge universitari,  el desenvolupament professional, les metodologies innovadores d’ensenyament-aprenentatge i els nous escenaris formatius. 

 

 

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

La Secció d’Universitat de l’ICE fa difusió d’una experiència del GIBAF

Avui  la Secció d’Universitat de l’ICE ha fet difusió de les presentacions de la «Jornada l’avaluació continuada a la universitat. Funcions i possibilitats a partir de l’anàlisi d’experiències», que va tenir lloc a la Facultat de Farmàcia el passat 19 de gener,  amb la participació del GIBAF.

En un primer bloc es poden consultar quatre presentacions de contextualització: Proposta d’algunes idees clau sobre l’avaluació continuada (Artur Parcerisa, coordinador del Grup TRANS.EDU);  estudi de l’avaluació continuada en la convocatòria 2014 d’avaluació de l’activitat docent de la UB (Rosa Nonell, presidenta de la Comissió d’Avaluació de la Docència de la UB, CADUB); l’avaluació continuada: motivació i millora en competències (Manuela Alcañiz, coordinadora del Grup d’Innovació Docent d’Anàlisi de Dades en Economia i Empresa).

En un segon bloc es poden consultar les presentacions de dues experiències d’avaluació continuada: e-training com a recurs en l’avaluació continuada de Botànica Farmacèutica (Joan Simón, coordinador del Grup d’Innovació Docent GIBAF) i avaluació continuada: iniciatives individuals i protagonisme institucional (Max Turull, vicedegà d’Ordenació Acadèmica de la Facultat de Dret)

Enllaç: http://www.ub.edu/ice-universitat/2016/03/14/presentacions_avaluacio/

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

La Memòria del Pla de Sostenibilitat 2015, recull l’activitat del GIBAF

En el Claustre ordinari universitari d’avui, el Dr. Jordi Serra, Delegat del Rector per a Sostenibilitat ha presentat un informe sobre Memòria de seguiment del curs 2014-15 del Pla de Sostenibilitat de la UB. El Pla de Sostenibilitat de la UB s’estructura en 10 línies estratègiques dedicades a àmbits diferents. En la línia de «Conservació i divulgació de valors naturals», es remarca que l’acció més destacable d’aquesta línia ha estat el projecte «Jardins per a la Salut: aprenentatge servei a Botànica farmacèutica”, coordinat pel GIBAF amb una excel·lent col·laboració amb  l’Oficina de Seguretat Salut i Medi Ambient i la Unitat de Manteniment de la UB. A la memòria, es comenten acuradament els resultats i les tasques dutes a terme. També s’ha inclòs aquesta acció a la línia de «Recerca en Sostenibilitat». El GIBAF vol felicitar als redactors d’aquesta memòria per la exhaustivitat i el rigor en l’expressió dels resultats i les conclusions.

· Enllaç a la memòria de seguiment 2015

· Enllaç al Pla de Sostenibilitat

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

L’ICE valora de forma excel·lent la recerca sobre docència del GIBAF

El Cap de la Secció de Recerca de l’ICE, Joan Mateo, ha comunicat recentment al GIBAF que informe final del projecte REDICE 14 «La semipresencialitat en el grau:  situació actual i  disseny de bones pràctiques docents» ha estat valorat de forma excel·lent. D’altra banda, també ha felicitat al GIBAF per  la seva contribució al progrés en la recerca sobre la docència universitària.  El GIBAF vol regraciar les felicitacions a Joan Mateo,  conegut des del 2004 en la seva etapa de director del Gabinet d’Avaluació i Innovació Universitària de la UB (GAIU). Aquest segon REDICE del GIBAF, forma part del projecte (2012-17) en tres fases d’anàlisi de la docència semipresencial a nivell universitari, iniciat el 2012-13 amb un estudi a nivell de la Xarxa Vives d’universitats, continuat el 2014-2015 a nivell de la UB i que hom preveu finalitzaren la darrera fase (2016-17)  amb l’anaàlisi de la docència semipresencial en els graus de les universitats catalanes .

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari

Comunicació del GIBAF seleccionada per ser publicada la revista NAER

La comunicació «E-training: un caso de estudio en competencias específicas» que el GIBAF va presentar el novembre passat al «XVIII Congreso Internacional EDUTEC 2015», ha estat seleccionada pel comité científic del congrès per a ser publicada a la revista Journal of New Approaches in Educational Research (NAER), editada per la Universitat d’Alacant. Aquesta selecció és un nou reconeixement al nivell de qualitat de les aportacions del GIBAF a la comunitat educativa.

 

Publicat dins de NOTÍCIES | Deixa un comentari